Bättre koll på ekonomi och statistik

Vår webbtjänst ger dig all statistik du behöver, svart på vitt. Du får tillgång till ekonomisk statistik, servicehistorik samt tidigare servicerapporter som följer med varje enskild maskin.

Budgetering, garantitider, uppföljning och optimering har aldrig varit enklare för din maskinpark.