Personuppgiftspolicy

Denna policy avseende behandling av personuppgifter ( ”Personuppgiftspolicy”) beskriver hur Kitchen MD Solution AB ( “MD Solution AB”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och bearbetar upplysningar om dig.

Personuppgiftspolicyn gäller personlig information som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår hemsida, www.mdsolution.se ( ”Hemsidan”).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

MD Solution AB, org.nr. 556849-7803, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter du registrerar, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, när du t.ex. gör en förfrågan, skickar in en felanmälan ”FA” (via e-mail till order@mdsolution.se) eller kontaktar vår säljavdelning.

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken den lagliga grunden för behandlingen är samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att hantera din felanmälan
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din FA hos oss.
 • Laglig grund: Fullgörande av avtal.
 • Lagringstid: Dina uppgifter rensas bara vid förfrågan då används till statistiken eller vid radering av kontot.
 1. För att administrera din felanmälan i KMAPP (KMAPP webbtjänst)

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera din felanmälan och utföra önskad service.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtal
 • Lagringstid: Dina uppgifter rensas bara vid förfrågan då används till statistiken eller vid radering av kontot.
 1. För att skicka fakturor

Vid utförd service skickas en faktura på utfört jobb samt eventuella reservdelar.

 • Laglig grund: Samtycke
 • Lagringstid: Uppgifterna behandlas tills ber oss radera Er som kund och alla fakturor är betalda.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på MD Solution AB . Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt dotterbolag KMAPP AB (org.nr. 559146-8326) samt våra samarbetspartners för de angivna ändamålen (hantering av FA).

Webblösningen sköts av Pensare Web, ett italiensk web agency som lagrar sin data enligt följande policy: https://www.pensareweb.it/privacy-cookie-policy/.

Som prenumerant av vårt nyhetsbrev hanteras din mail-adress av vår samarbetspartner Smore, som lagrar uppgifterna på sina servrar i olika delar av världen (mer på https://www.smore.com/privacy).

Information kan lämnas till externa samarbetspartners som behandlar informationen å våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift och förbättringar av hemsidan, nyhetsbrev, riktad marknadsföring, hit hör retargeting, samt din recension av vårt företag och produkter. Dessa företag är databehandlare och agerar enligt våra instruktioner och processdata för vilka vi är dataansvariga. Databehandlare får inte använda informationen i något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlingsföretag som hanterar personuppgifter å våra vägnar.

särskilda policy hos våra leverantörer hittar ni på respektive länkar:

One.com: https://www.one.com/sv/info/sekretesspolicy

Binero.se: https://www.binero.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter

Fortnox: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/

Centsoft: https://centsoft.se/sekretessinformation/

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. Endast anställda som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har tillgång till dessa.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att maila till info@mdsolution.se eller ringa oss på 08 533 327 63.

KONTAKT

MD Solution AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlats in via hemsidan och ”Kitchen Manager” webbtjänsten. Om du har frågor eller anmärkningar om denna sekretesspolicy eller vill utnyttja någon av dina rättigheter som beskrivs detta dokument, vänligen kontakta:

MD Solution AB
Torsgatan 2 (Box 2314)
111 75 Stockholm
08 – 533 327 63
E-post: info@mdsolution.se

ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Om vi gör ändringar i sekretesspolicyn, kommer du att informeras om detta via din angivna e-postadress. Om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev eller medlemsklubb, kommer du att informeras om förändringar i policyn genom att information skickas till din e-postadress.

Storköksservice, konsult, försäljning