Sanera dina lokaler med Ozonteknik

MD Solution erbjuder sanering av era lokaler. Det är ett perfekt tillfället att agera mot den här svåra tiden som vi befinner oss i. Vi använder oss av det senast i ozonteknik för att eliminera virus och bakterier.

Här hittar ni alla info om ozonteknik.

Vi erbjuder våra kunder en kraftig rabatterad timdebitering på hela 25% för att bemöta den svara kris vi befinner oss i. Kontakta gärna oss så förklarar vi hur det gå till.

Hur Ozonclean® förvandlar syre till den kraftfullaste saneringsprodukten

Ozonproduktion

Ozonclean® använder syret som finns i ett rum. Den filtrerar luften med en fläkt och förmedlar den genom maskinen, där ett elektroniskt system skapar ”kroneffekten” som bryter syre-molekylerna till enstaka atomer.

Den enstaka syreatomen sammanfogar naturligtvis den fria molekylen som bildar en ozonmolekyl. På detta sätt kan Ozonclean® generera en mängd ozon som är tillräcklig för att mätta ett rum på bara några minuter.

Sanering och deodorisering

Ozon är en naturgas med en mycket stark oxiderande kraft, som kan förstöra virus, eliminera bakterier, svamp, mögel och hålla insekter och andra oönskade varelser som kvalster borta. Dessutom förstör Ozonclean luktpartiklar och gör rum fräscha och luktfria.

Inga rester

Ozon är en instabil gas och därför måste den genereras på plats och inte kan lagras. På grund av dess instabilitet lossnar syreatomen på några minuter från molekylen och oxideras, vilket gör att syre är det enda kvarvarande i miljön.

Storköksservice, konsult, försäljning